Politikat e fshehtesise dhe konfidencialitetit

Politikat e fshehtesise dhe konfidencialitetit  jane te shfaqura ne kete faqe.

Percaktimi i kushteve te konfidencialitetit ka per qellim te siguroje klientet tane qe te gjitha te dhenat qe ne disponojme rreth tyre jane te fshehta dhe nuk do te perdoren jashte kesaj faqeje. Ne e dime qe te dhenat tuaja jane te rendesishme dhe e vleresojme besimin tuaj. Marrim pergjegjesi te plote per perdorimin e tyre ne menyren me konfidenciale dhe etike te mundshme.

Ky dokument pershkruan se si keto te dhena do/mund te perdoren si dhe pergjithesisht politikat tona te konfidencialitetit.
Kompania jone ndermerr ne menyre te vazhdueshme masa kontrolluese nepermjet programeve te specializuar per te garantuar sigurine e kesaj faqeje.
Te gjitha te dhenat qe ne disponojme nga ju jane teresisht te fshehta dhe te ndaluara per perdorim te jashtem. Asnjehere nuk do lejohet qe keto te dhena te dalin jashte kompanise tone dhe tu serviren personave te trete. Ne i perdorim te dhenat tuaja vetem per procesin e porosise se produktit.

Nese ju regjistroheni ne faqen tone dhe beni nje porosi apo kontaktoni nje dyqan, automatikisht pranoni te gjitha kushtet tona dhe te dhenat tuaja do perdoren vetem per te realizuar permbushjen e kerkeses tuaj per te porositur produktin.

Ne mbledhim vetem te dhenat qe jane te nevojshme per perfundimin e proceseve te porositjes dhe kontaktit me shitesin dhe i perdorim ato vetem ne rastet kur ju me deshire kryeni nje porosi tek faqia jone.

Te dhenat tuaja personale
Te dhenat tuaja personale dhe kontaktet kerkohen per te qene anetare te kesaj faqeje, per ti perdorur ato me pas ne procesin e informacioneve dhe porositjes se produkteve qe ju interesojne, ku perfshihen Emer, Mbiemer, Email, Nr. Telefoni. Keto te dhena jane te rezervuara dhe profili juaj nuk do jete publik. Keto informacione do i shfaqen administratorit te faqes dhe, nese beni kerkese per informacion apo porosi per produktet, te dhenat: Emer, email dhe telefoni, do i trasmetohen shitesit te produktit per te plotesuar kerkesen tuaj.

Newsletter (e-mail informues)
Nese ju deshironi ne mund tju dergojme nje e-mail informues (newsletter) per te gjitha ofertat dhe te rejat e faqes, produktet e reja dhe ato qe jane ne promocion. Mjafton qe ju te zgjidhni ne kutizen e vogel kur te beni regjistrimin ne faqen tone dhe ne do ju informojme periodikisht per te gjitha te rejat dhe ofertat e faqes ne kohe reale.

Kontakti
Gjithashtu kur na kontaktoni me formularin tone ju do te jepni vetem nje adrese emaili te cilen ne do e perdorim vetem per tju kthyer pergjigje juve dhe per asnje veprim tjeter.

Fshirja e te dhenave
Ju keni te drejte te na kontaktoni dhe te kerkoni qe te dhenat tuaja te fshihen nese nuk deshironi me te jeni pjese e faqes sone. Keto te dhena do te fshihen pergjithmone nga arkiva e sistemit tone. Gjithashtu ju keni mundësine ti ndryshoni keto te dhena ne cfaredo moment qe ju keni deshire.

Shperndarja e Informacioneve
Ne kujdesemi per informacionet tuaja personale dhe nuk kemi dhe nuk do te kemi qellim te perfitojme duke i shitur apo shkembyer keto informacione me te trete. Të vetmet raste ku informacionet tuaja mund te shperndahen ose tu jepet akses paleve te treta, pershkruhen me poshte:

  • Sherbimet nga pale te treta.
    Ne punojme me kompani dhe individe per te kryer pune ne sherbimin tuaj. Kjo perfshin shikimin e porosive, dergimin e kontaktit per qellime te kryerjes se proçesit te porosise se produktit. Marredhenia kontraktuale me keto kompani apo individe i lejon te shohin te dhenat tuaja, por ne asnje menyre ti perdorin ato per qellime te tjera.
  • Abuzimet.
    Nese zbulojme abuzime si: perdorimi i pa-autorizuar i informacioneve personale te anetareve te tjere, do te punojme ngushte forcat e rendit, prokurorine dhe cdo insitucion tjeter te interesuar per te gjetur autorin. Ne raste te tilla, krahas te dhenave personale te autorit, mund te na duhet te japim edhe te dhenat personale te personave te tjere potencialisht te prekur. Keto te dhena do te perdoren vetem per hetim dhe per asnje qellim tjeter.

 

Ne rezervojme te drejten te bejme ndryshime ne kete dokument pa pasur pergjegjesine per t'ju lajmeruar, pasi cdo ndryshim i bere ne kete faqe do jete lehtesisht i lexueshem nga ju. Ju mund te njoftoheni nga ne vetem ne rastet kur ndryshimet e bera jane te shumta dhe te rendesishme.

Dritarja jonë në botën e modës.

Zbuloni te rejat, idetë dhe tendencat e fundit të modës me preferencën dhe perzgjedhjen e markave luksoze prej dyqaneve më ekskluzivë të Tiranës.

Subscribe to Tirana Luxury

 We are social:      

©2022 Tirana Luxury By Procreativa . All Rights Reserved.
E-mail: admin@tiranaluxury.com Tel: +355 4 225 332 Blv. Bajram Curri, p. Agimi shk.4, k.4 Tirane 1019
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account